Yian Kut-Ku


Monstеrs boasting amplе bеaks and fan-likе еars that splay opеn whеn angеrеd. Konchu arе a staplе food.

Encounters

HP ATK DEF SPD Fir Wat Thu Ice Dra
#1
Ash Kecha Wacha Technical 1,850 HP 98 100 5
E. Atk
E. Res
+5
+6
-2
-5
0
0
0
0
+2
0
Yian Kut-Ku Technical 420 HP 27 26 6
E. Atk
E. Res
+4
+4
-1
0
-1
0
-2
-5
0
0
Uroktor Technical 300 HP 68 88 5
E. Atk
E. Res
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#2
Yian Kut-Ku Technical 420 HP 27 26 6
E. Atk
E. Res
+4
+4
-1
0
-1
0
-2
-5
0
0
#3
Yian Kut-Ku Technical 420 HP 27 26 6
E. Atk
E. Res
+4
+4
-1
0
-1
0
-2
-5
0
0
#4
Yian Kut-Ku Technical 500 HP 27 26 6
E. Atk
E. Res
+4
+4
-1
0
-1
0
-2
-5
0
0
#5
Yian Kut-Ku Technical 180 HP 105 130 5
E. Atk
E. Res
-10
-3
-5
-2
-1
-1
-5
-2
0
+5
#6
Yian Kut-Ku Technical 180 HP 105 130 5
E. Atk
E. Res
-10
-3
-5
-2
-1
-1
-5
-2
0
+5
Yian Kut-Ku Technical 180 HP 105 130 5
E. Atk
E. Res
-10
-3
-5
-2
-1
-1
-5
-2
0
+5
#7
Yian Kut-Ku Technical 180 HP 105 130 5
E. Atk
E. Res
-10
-3
-5
-2
-1
-1
-5
-2
0
+5
Yian Kut-Ku Technical 180 HP 105 130 5
E. Atk
E. Res
-10
-3
-5
-2
-1
-1
-5
-2
0
+5
#8
Yian Kut-Ku Technical 180 HP 105 130 5
E. Atk
E. Res
-10
-3
-5
-2
-1
-1
-5
-2
0
+5
Bulldrome Technical 4,000 HP 101 120 6
E. Atk
E. Res
+5
+4
-4
-5
-1
+4
-2
0
-1
0
#9
Yian Kut-Ku Technical 180 HP 105 130 5
E. Atk
E. Res
-10
-3
-5
-2
-1
-1
-5
-2
0
+5
Arzuros Power 1,200 HP 98 105 5
E. Atk
E. Res
+7
+6
-1
0
-3
-2
-1
0
-3
-5
Velocidrome Speed 800 HP 105 105 6
E. Atk
E. Res
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-5
-3
+5
#10
Yian Kut-Ku Technical 6,000 HP 150 165 5
E. Atk
E. Res
-5
-5
0
+8
0
0
+8
+8
-2
-2
#11
Yian Kut-Ku Power 3,200 HP 114 110 5
E. Atk
E. Res
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
#12
Yian Kut-Ku Technical 420 HP 27 26 6
E. Atk
E. Res
+4
+4
-1
0
-1
0
-2
-5
0
0
#13
Yian Kut-Ku Technical 420 HP 27 26 6
E. Atk
E. Res
+4
+4
-1
0
-1
0
-2
-5
0
0
Lagombi Speed 600 HP 37 32 5
E. Atk
E. Res
-3
-7
+2
+6
-2
-6
+4
+7
+1
0
#14
Zamtrios Technical 700 HP 40 40 5
E. Atk
E. Res
-2
-6
+4
+6
-2
-6
+4
+6
-1
0
Yian Kut-Ku Technical 420 HP 27 26 6
E. Atk
E. Res
+4
+4
-1
0
-1
0
-2
-5
0
0
#15
Khezu Technical 850 HP 49 45 4
E. Atk
E. Res
-3
-5
-1
0
+7
+8
-1
0
-1
0
Yian Kut-Ku Technical 420 HP 27 26 6
E. Atk
E. Res
+4
+4
-1
0
-1
0
-2
-5
0
0
#16
Yian Kut-Ku Technical 420 HP 27 26 6
E. Atk
E. Res
+4
+4
-1
0
-1
0
-2
-5
0
0
#17
Yian Kut-Ku Technical 500 HP 27 26 6
E. Atk
E. Res
+4
+4
-1
0
-1
0
-2
-5
0
0
Items
#1
Ash Kecha Wacha
Yian Kut-Ku
Uroktor
#2
Yian Kut-Ku
#3
Yian Kut-Ku
#4
Yian Kut-Ku
#5
Yian Kut-Ku
#6
Yian Kut-Ku
Yian Kut-Ku
#7
Yian Kut-Ku
Yian Kut-Ku
#8
Yian Kut-Ku
Bulldrome
#9
Yian Kut-Ku
Arzuros
Velocidrome
#10
Yian Kut-Ku
#11
Yian Kut-Ku
#12
Yian Kut-Ku
#13
Yian Kut-Ku
Lagombi
#14
Zamtrios
Yian Kut-Ku
#15
Khezu
Yian Kut-Ku
#16
Yian Kut-Ku
#17
Yian Kut-Ku
Kiranico © 2020