Basarios


Jungе Gravios. Ihr auffällig- stеs Erkеnnungsmеrkmal ist dеr stеinhartе Panzеr auf ihrеn Rückеn.

Encounters

HPATKDEFSPDFirWatThuIceDra
#1
Konchu (rot) Technical 80 HP581205
E. Atk
E. Res
0
+7
0
-7
0
0
0
0
0
0
Basarios Technical 1,300 HP851403
E. Atk
E. Res
+3
+2
-2
0
-1
+4
-1
+4
-2
-7
Konchu (blau) Technical 40 HP30705
E. Atk
E. Res
0
-5
0
0
0
0
0
+7
0
0
#2
Basarios Technical 1,300 HP851403
E. Atk
E. Res
+3
+2
-2
0
-1
+4
-1
+4
-2
-7
#3
Konchu (rot) Technical 80 HP581205
E. Atk
E. Res
0
+7
0
-7
0
0
0
0
0
0
Basarios Technical 1,300 HP851403
E. Atk
E. Res
+3
+2
-2
0
-1
+4
-1
+4
-2
-7
Konchu (rot) Technical 80 HP581205
E. Atk
E. Res
0
+7
0
-7
0
0
0
0
0
0
#4
Slagtoth (braun) Power 230 HP57704
E. Atk
E. Res
-3
+4
-3
-2
-5
-1
-4
-6
0
0
Basarios Technical 1,300 HP851403
E. Atk
E. Res
+3
+2
-2
0
-1
+4
-1
+4
-2
-7
Slagtoth (braun) Power 230 HP57704
E. Atk
E. Res
-3
+4
-3
-2
-5
-1
-4
-6
0
0
#5
Basarios Technical 1,300 HP851403
E. Atk
E. Res
+3
+2
-2
0
-1
+4
-1
+4
-2
-7
Iodrome Speed 750 HP70706
E. Atk
E. Res
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
#6
Basarios Power 2,200 HP82925
E. Atk
E. Res
+4
+5
-1
+1
-1
+1
-2
-5
-1
+1
#7
Basarios Technical 1,300 HP851403
E. Atk
E. Res
+3
+2
-2
0
-1
+4
-1
+4
-2
-7
#8
Basarios Technical 1,300 HP851403
E. Atk
E. Res
+3
+2
-2
0
-1
+4
-1
+4
-2
-7
#9
Basarios Technical 1,300 HP851403
E. Atk
E. Res
+3
+2
-2
0
-1
+4
-1
+4
-2
-7
Kecha Wacha Technical 1,700 HP941065
E. Atk
E. Res
-2
-5
+5
+6
0
0
0
0
+2
0
#10
Congalala Power 2,000 HP1051105
E. Atk
E. Res
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
Basarios Technical 1,300 HP851403
E. Atk
E. Res
+3
+2
-2
0
-1
+4
-1
+4
-2
-7
#11
Basarios Technical 1,300 HP851403
E. Atk
E. Res
+3
+2
-2
0
-1
+4
-1
+4
-2
-7
Items
#1
Konchu (rot)
Basarios
Konchu (blau)
#2
Basarios
#3
Konchu (rot)
Basarios
Konchu (rot)
#4
Slagtoth (braun)
Basarios
Slagtoth (braun)
#5
Basarios
Iodrome
#6
Basarios
#7
Basarios
#8
Basarios
#9
Basarios
Kecha Wacha
#10
Congalala
Basarios
#11
Basarios
Kiranico © 2021