Iodrome


Alpha-Monstеr, führеn Ioprеy. Grеifеn dank ihrеr Giftbеutеl an, indеm siе ätzеndеs Gift spuckеn.

Encounters

TP Angriff Verteid. Geschw. Feu Was Don Eis Dra
#1
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
Lila Ludroth Kraft 2,200 TP 92 100 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
-5
+7
+6
0
0
-1
0
0
0
Remobra Technik 450 TP 120 130 5
Elem.an.
Elem.ab.
-1
-1
-3
-3
+2
+1
-1
-1
-3
-3
#2
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
#3
Ioprey Geschw. 180 TP 61 58 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-5
-5
-3
-5
-2
0
0
0
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
Ioprey Geschw. 180 TP 61 58 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-5
-5
-3
-5
-2
0
0
0
#4
Iodrome Geschw. 540 TP 26 24 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
#5
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
#6
Ioprey Geschw. 180 TP 61 58 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-5
-5
-3
-5
-2
0
0
0
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
#7
Ioprey Geschw. 180 TP 61 58 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-5
-5
-3
-5
-2
0
0
0
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
Ioprey Geschw. 180 TP 61 58 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-5
-5
-3
-5
-2
0
0
0
#8
Ioprey Geschw. 180 TP 61 58 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-5
-5
-3
-5
-2
0
0
0
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
Konchu (rot) Technik 80 TP 58 120 5
Elem.an.
Elem.ab.
0
+7
0
-7
0
0
0
0
0
0
#9
Basarios Technik 1,300 TP 85 140 3
Elem.an.
Elem.ab.
+3
+2
-2
0
-1
+4
-1
+4
-2
-7
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
#10
Ioprey Geschw. 180 TP 61 58 5
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-5
-5
-3
-5
-2
0
0
0
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
Uroktor Technik 300 TP 68 88 5
Elem.an.
Elem.ab.
+2
+5
-4
-5
-3
-3
-1
-1
+1
+4
#11
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
#12
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
#13
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
#14
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
#15
Großjaggi Geschw. 1,000 TP 86 85 6
Elem.an.
Elem.ab.
-3
-5
-2
0
-2
0
-2
0
-1
+4
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
Gendrome Geschw. 650 TP 49 55 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-2
0
+3
0
-4
-5
+2
+4
#16
Gendrome Geschw. 650 TP 49 55 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-2
0
+3
0
-4
-5
+2
+4
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
Großjaggi Geschw. 1,000 TP 86 85 6
Elem.an.
Elem.ab.
-3
-5
-2
0
-2
0
-2
0
-1
+4
#17
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
Großjaggi Geschw. 1,000 TP 86 85 6
Elem.an.
Elem.ab.
-3
-5
-2
0
-2
0
-2
0
-1
+4
Gendrome Geschw. 650 TP 49 55 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-2
0
+3
0
-4
-5
+2
+4
#18
Iodrome Geschw. 750 TP 70 70 6
Elem.an.
Elem.ab.
-2
0
-3
-5
-3
-5
-1
+4
-1
+4
Objekte
#1
Iodrome
Lila Ludroth
Remobra
#2
Iodrome
#3
Ioprey
Iodrome
Ioprey
#4
Iodrome
#5
Iodrome
#6
Ioprey
Iodrome
#7
Ioprey
Iodrome
Ioprey
#8
Ioprey
Iodrome
Konchu (rot)
#9
Basarios
Iodrome
#10
Ioprey
Iodrome
Uroktor
#11
Iodrome
Iodrome
#12
Iodrome
Iodrome
#13
Iodrome
#14
Iodrome
#15
Großjaggi
Iodrome
Gendrome
#16
Gendrome
Iodrome
Großjaggi
#17
Iodrome
Großjaggi
Gendrome
#18
Iodrome
Kiranico © 2020