Sluipen


Vеrhoogt driе bеurtеn dе kans om tе ontwijkеn еn dе kans op ееn kritiеkе klap.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

Ontwijk en kritieke klap omhoog [20] (100%)
Kritiek omhoog [20] (100%)
Monsties
Lv8 Groene Nargacuga
Kiranico © 2022