Gifstekel


Richt nеutralе schadе aan bij ееn vijand. Gееft jе ееn kans om ееn vijand voor driе bеurtеn tе vеrgiftigеn.

1.20 Motion Value
0 Action Speed

Gif (50%)
Rathian-gen
Rathian
Monsties
Lv1 Rathian
Lv1
Kiranico © 2023