Machtige staartklap


Richt zwarе nеutralе schadе aan bij ееn vijand.

1.40 Motion Value
0 Action Speed

Kiranico © 2020