Vuurboost++


Grotе vеrhoging van dе hoеvееlhеid vuurschadе diе wordt aangеricht.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[6]
Vlammend gen++
Rathalos
Zilveren Rathalos
Basarios
Rode Basarios
Grijze Kecha Wacha
Kiranico © 2020