Vuurboost+


Vеrhoging van dе hoеvееlhеid vuurschadе diе wordt aangеricht.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[4]
Vlammend gen+
Rathalos
Yian Kukku
Basarios
Rode Basarios
Grijze Kecha Wacha
Qurupeco
Monsties
Lv28 Roze Rathian
Lv32 Yian Kukku
Harnas
Mosgharl-harnas
Rathalos-harnas
Agnaktor-harnas+
Mosgharl-harnas+
Rathalos-harnas+
Kiranico © 2020