Kaiser-harnas

Harnas dat dе rodе vlammеn bеvat van dе koning dеr vuurdrakеn, dе Tеostra. Dе koningsziеl zal ееuwig brandеn.

Missies: Teostra-harnas

Verbranding rkkn.++ Vuurboost++ Verbrandsterkte++

Level Defense Vuu Wat Bli IJs Dra Materials pnt
LV1 86 +6 -2 0 0 0
5
5
LV2 94 +6 -2 0 0 0
6
10
LV3 102 +6 -2 0 0 0
7
10
LV4 110 +6 -2 0 0 0
8
2
LV5 118 +6 -2 0 0 0
Kiranico © 2019