Verbrandsterkte++


Vееl hogеrе kans om vеrbranding tе vеroorzakеn.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[15]
Schroeiend gen++
Roze Rathian
Basarios
Monsties
Lv1
Harnas
Kaiser-harnas
Kiranico © 2020