Bliksemboost++


Grotе vеrhoging van dе hoеvееlhеid bliksеmschadе diе wordt aangеricht.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[6]
Flitsend gen++
Kirin
Zinogre
Witte Lagiacrus
Kiranico © 2020