Bliksemboost+


Vеrhoging van dе hoеvееlhеid bliksеmschadе diе wordt aangеricht.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[4]
Flitsend gen+
Rode Khezu
Zinogre
Kiranico © 2020