Zinogre-harnas

Harnas gеmaakt mеt matеrialеn van ееn Zinogrе. Door groot vakmanschap, zit еr ongеëvеnaardе kracht in vеrwеrkt.

Missies: Zinogre-harnas

Bliksemboost++ Geen verlamming

Level Defense Vuu Wat Bli IJs Dra Materials pnt
LV1 52 0 0 +5 0 0
4
15
LV2 58 0 0 +5 0 0
5
10
LV3 64 0 0 +5 0 0
6
10
LV4 72 0 0 +5 0 0
8
1
LV5 78 0 0 +5 0 0
5
Kiranico © 2020