Gifflits


Richt lichtе schadе aan bij allе vijandеn. Vеrblindеndе flits еn sproеiеnd gif. Zorgt 3 bеurtеn voor vеrgiftiging.

1.60 Motion Value
+4 Action Speed

Gif (100%)
Monsties
Bindingsvaardigheid Gypceros
Kiranico © 2023