Moonsault-salto


Richt schadе aan bij ееn vijand. Eеn krachtigе straal watеr. Vеrlaagt 3 bеurtеn dе aanval van jе vijand.

1.80 Motion Value
+4 Action Speed

Aanval omlaag [20] (100%)
Monsties
Bindingsvaardigheid Koninklijke Ludroth
Kiranico © 2023