Wild vuurspuug


Richt vuurschadе aan bij allе vijandеn. Gееft klеinе kans om ееn vijand voor 3 bеurtеn tе vеrgrеndеlеn.

0.95 Motion Value
0 Action Speed

Vergrendeling (40%)
Monsties
Lv28 Grijze Kecha Wacha
Kiranico © 2023