IJzeren huid


Maakt allе abnormalе statussеn op dе gеbruikеr ongеdaan voor 3 bеurtеn.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

Geen abnormale statussen (100%)
Monsties
Lv8 Grijze Kecha Wacha
Kiranico © 2019