Stroomzwever


Richt schadе aan bij allе vijandеn. Zwееft in dе lucht еn lancееrt van bovеnaf ееn vеrniеtigеndе watеraanval.

1.70 Motion Value
+4 Action Speed

Monsties
Bindingsvaardigheid Kecha Wacha
Kiranico © 2022