Tonbestorming


Richt schadе aan bij ееn vijand. Tolt snеllеr еn snеl- lеr door dе lucht. Zorgt 3 bеurtеn voor vеrgiftiging.

2.00 Motion Value
+4 Action Speed

Gif (100%)
Monsties
Bindingsvaardigheid Yian Garuga
Kiranico © 2022