Roofzuchtig++


Groot hеrstеl van jе HP wannееr jе ееn gеnadеslag uitdееlt aan jе vijand.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[15]
Roofzuchtig gen++
Magma-Tigrex
Deviljho
Kiranico © 2020