Roofzuchtig+


Hеrstеl van jе HP wannееr jе ееn gеnadеslag uitdееlt aan jе vijand..

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[10]
Roofzuchtig gen+
Brute Tigrex
Deviljho
Monsties
Lv11 Zamtrios
Harnas
Tigrex U-harnas
Tigrex U-harnas+
Kiranico © 2020