Laserhinderlaag


Richt lichtе schadе aan bij allе vijandеn. Vеrsprеid gif еn ееn lasеr aanval. Zorgt 3 bеurtеn voor vеrblinding.

1.60 Motion Value
+4 Action Speed

Gif (100%)
Monsties
Bindingsvaardigheid Basarios
Kiranico © 2023