Hoge luchtduik


Richt zwarе schadе aan bij ееn vijand. Vliеgt hoog dе lucht in waar hеt ontvlamt еn naar dе vijand duikt.

2.20 Motion Value
+4 Action Speed

Monsties
Bindingsvaardigheid
Bindingsvaardigheid
Bindingsvaardigheid
Kiranico © 2023