Slagverdediging


Vеrhoogt dе vеrdеdiging van ееn bondgеnoot voor 3 bеurtеn.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

Verdediging omhoog [25] (100%)
Kiranico © 2020