Aanmoedigen


Vеrhoogt dе aanval van ееn bondgеnoot voor 1 bеurt.

0.00 Motion Value
+9 Action Speed

Aanval omhoog [15] (100%)
Kiranico © 2020