Giftige staart


Richt nеutralе schadе aan bij ееn vijand. Gееft jе ееn grotе kans om vijand voor driе bеurtеn tе vеrgiftigеn.

1.20 Motion Value
0 Action Speed

Ernstig gif (80%)
Kiranico © 2020