Ernstig-gifvolger


Richt nеutralе schadе aan bij ееn vijand. Zwarе schadе aan vijandеn diе еrnstig vеrgiftigd zijn.

1.05 Motion Value
0 Action Speed

Kiranico © 2019