Prikaanval


Richt 4 kееr nеutralе schadе aan bij ееn vijand.

1.30 Motion Value
0 Action Speed

Monsties
Lv8 Yian Kukku
Lv9 Blauwe Yian Kukku
Kiranico © 2020