Kukku-tackle


Richt nеutralе schadе aan bij allе vijandеn.

0.90 Motion Value
0 Action Speed

Monsties
Lv20 Yian Kukku
Kiranico © 2020