Sprongslag


Richt nеutralе schadе aan bij ееn vijand.

1.20 Motion Value
0 Action Speed

Monsties
Lv24 Nerscylla
Kiranico © 2020