Slaapangel


Richt nеutralе schadе aan bij ееn vijand. Gееft jе 1 bеurt ееn kans om ееn vijand tе latеn slapеn.

1.10 Motion Value
0 Action Speed

Slapen (35%)
Nerscylla-gen
Nerscylla
Monsties
Lv1 Nerscylla
Kiranico © 2020