Een vurig licht

Doel Lever een vuursteen
Regio Dovan-vulkaan etc.
Beloning
Zenny 3,200z
EP 1,000EP

Ik hoorde dat er een kostbaar erts is, genaamd vuursteen. Wil ik ooit half de ambachtsman zijn die mijn ouders waren, dan moet ik dat spul hebben. (Klant: Geo-Fulkright)

Kiranico © 2020