Uit je schulp

Doel Lever 30 Konchu-schilden
Regio Waar dan ook
Beloning
Zenny 6,000z
EP 1,000EP

We gebruiken Konchu- schilden om mijnwagens te beschermen, maar we botsen zo vaak dat er al weer nieuwe nodig zijn. Maar... in mijn eentje... (Klant: Geo-Fulkright)

Kiranico © 2020