Congalala


Bеstia dе colmillos dе pеlajе rosa. Ataca a sus oponеntеs con еl hеdor quе dеsprеndе su cuеrpo.

Encounters

PV ATQ DEF VEL Fue Agu Ray Hie Dra
#1
Congalala Potente 2,000 PV 105 110 5
Atq. el.
Res. el.
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
Congalala Esmeralda Potente 2,400 PV 110 148 5
Atq. el.
Res. el.
0
0
-1
0
-1
0
-2
-5
+2
0
#2
Congalala Potente 2,000 PV 105 110 5
Atq. el.
Res. el.
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
#3
Congalala Potente 2,000 PV 105 110 5
Atq. el.
Res. el.
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
Conga Potente 350 PV 85 90 5
Atq. el.
Res. el.
-3
-5
-1
0
-1
0
-1
0
+1
0
#4
Conga Potente 350 PV 85 90 5
Atq. el.
Res. el.
-3
-5
-1
0
-1
0
-1
0
+1
0
Congalala Potente 2,000 PV 105 110 5
Atq. el.
Res. el.
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
Conga Potente 350 PV 85 90 5
Atq. el.
Res. el.
-3
-5
-1
0
-1
0
-1
0
+1
0
#5
Congalala Potente 2,000 PV 105 110 5
Atq. el.
Res. el.
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
Congalala Esmeralda Potente 2,400 PV 110 148 5
Atq. el.
Res. el.
0
0
-1
0
-1
0
-2
-5
+2
0
#6
Congalala Potente 2,000 PV 105 110 5
Atq. el.
Res. el.
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
Congalala Esmeralda Potente 2,400 PV 110 148 5
Atq. el.
Res. el.
0
0
-1
0
-1
0
-2
-5
+2
0
Conga Potente 350 PV 85 90 5
Atq. el.
Res. el.
-3
-5
-1
0
-1
0
-1
0
+1
0
#7
Congalala Potente 2,000 PV 105 110 5
Atq. el.
Res. el.
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
Vespoid Técnico 70 PV 39 55 5
Atq. el.
Res. el.
-10
-5
-5
-5
-1
-1
+3
+3
-5
-5
#8
Qurupeco Carmesí Técnico 1,600 PV 101 120 6
Atq. el.
Res. el.
-1
0
-1
0
+5
+5
-2
-5
-1
0
Congalala Potente 2,000 PV 105 110 5
Atq. el.
Res. el.
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
#9
Gran Bicho Eléctrico Ágil 150 PV 88 140 5
Atq. el.
Res. el.
-2
0
-3
0
+1
+10
-2
0
-2
0
Congalala Potente 2,000 PV 105 110 5
Atq. el.
Res. el.
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
Conga Potente 350 PV 85 90 5
Atq. el.
Res. el.
-3
-5
-1
0
-1
0
-1
0
+1
0
#10
Qurupeco Técnico 750 PV 48 58 6
Atq. el.
Res. el.
+4
+4
-1
0
+1
0
-2
-5
0
0
Congalala Potente 2,000 PV 105 110 5
Atq. el.
Res. el.
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
#11
Congalala Técnico 1,500 PV 95 130 3
Atq. el.
Res. el.
+3
+6
-2
0
-1
0
-2
-5
0
0
#12
Congalala Potente 2,000 PV 105 110 5
Atq. el.
Res. el.
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
#13
Rathian Ágil 1,200 PV 61 65 5
Atq. el.
Res. el.
+5
+6
-1
0
-2
-2
-1
0
-3
-5
Congalala Potente 2,000 PV 105 110 5
Atq. el.
Res. el.
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
#14
Congalala Potente 2,000 PV 105 110 5
Atq. el.
Res. el.
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
Basarios Técnico 1,300 PV 85 140 3
Atq. el.
Res. el.
+3
+2
-2
0
-1
+4
-1
+4
-2
-7
#15
Congalala Potente 2,000 PV 105 110 5
Atq. el.
Res. el.
-2
-5
-1
0
-1
0
-2
0
+2
0
Objetos
#1
Congalala
Congalala Esmeralda
#2
Congalala
#3
Congalala
Conga
#4
Conga
Congalala
Conga
#5
Congalala
Congalala Esmeralda
#6
Congalala
Congalala Esmeralda
Conga
#7
Congalala
Vespoid
#8
Qurupeco Carmesí
Congalala
#9
Gran Bicho Eléctrico
Congalala
Conga
#10
Qurupeco
Congalala
#11
Congalala
#12
Congalala
#13
Rathian
Congalala
#14
Congalala
Basarios
#15
Congalala
Kiranico © 2020