Khezu Rojo


Subеspеciе dе Khеzu con cuеrpo rojo. Es mucho más podеroso quе sus familiarеs blancos.

Encounters

PV ATQ DEF VEL Fue Agu Ray Hie Dra
#1
Yian Kut-Ku Azul Técnico 610 PV 34 30 6
Atq. el.
Res. el.
+4
+3
-2
-3
-2
0
-1
0
0
0
Khezu Rojo Técnico 1,000 PV 54 50 4
Atq. el.
Res. el.
-1
0
-3
-5
+8
+8
-1
0
-1
0
#2
Khezu Rojo Técnico 1,000 PV 54 50 4
Atq. el.
Res. el.
-1
0
-3
-5
+8
+8
-1
0
-1
0
#3
Khezu Rojo Ágil 510 PV 28 28 6
Atq. el.
Res. el.
-3
-1
-3
-1
-3
-1
-3
-5
0
+5
#4
Khezu Rojo Técnico 1,000 PV 54 50 4
Atq. el.
Res. el.
-1
0
-3
-5
+8
+8
-1
0
-1
0
#5
Basarios Bermejo Técnico 1,700 PV 116 160 3
Atq. el.
Res. el.
+3
+2
-2
0
-1
0
-2
-5
0
+4
Khezu Rojo Técnico 1,000 PV 54 50 4
Atq. el.
Res. el.
-1
0
-3
-5
+8
+8
-1
0
-1
0
Gypceros Morado Técnico 2,000 PV 115 145 5
Atq. el.
Res. el.
-3
-5
-1
0
+4
+5
-2
0
-1
0
#6
Khezu Rojo Técnico 1,000 PV 54 50 4
Atq. el.
Res. el.
-1
0
-3
-5
+8
+8
-1
0
-1
0
Barroth Esmeralda Ágil 3,000 PV 144 184 5
Atq. el.
Res. el.
-4
-6
0
+4
0
0
+7
+5
+1
0
Nerscylla Sombrío Técnico 900 PV 60 75 5
Atq. el.
Res. el.
-1
-3
+4
+6
+1
0
-2
-5
+1
0
#7
Congalala Esmeralda Potente 2,400 PV 110 148 5
Atq. el.
Res. el.
0
0
-1
0
-1
0
-2
-5
+2
0
Barroth Esmeralda Ágil 3,000 PV 144 184 5
Atq. el.
Res. el.
-4
-6
0
+4
0
0
+7
+5
+1
0
Khezu Rojo Técnico 1,000 PV 54 50 4
Atq. el.
Res. el.
-1
0
-3
-5
+8
+8
-1
0
-1
0
#8
Nargacuga Verdoso Ágil 1,700 PV 99 106 7
Atq. el.
Res. el.
-2
0
0
+5
-1
-5
-2
0
-2
0
Nerscylla Sombrío Técnico 900 PV 60 75 5
Atq. el.
Res. el.
-1
-3
+4
+6
+1
0
-2
-5
+1
0
Khezu Rojo Técnico 1,000 PV 54 50 4
Atq. el.
Res. el.
-1
0
-3
-5
+8
+8
-1
0
-1
0
#9
Khezu Rojo Técnico 1,000 PV 54 50 4
Atq. el.
Res. el.
-1
0
-3
-5
+8
+8
-1
0
-1
0
Congalala Esmeralda Potente 2,400 PV 110 148 5
Atq. el.
Res. el.
0
0
-1
0
-1
0
-2
-5
+2
0
Nargacuga Verdoso Ágil 1,700 PV 99 106 7
Atq. el.
Res. el.
-2
0
0
+5
-1
-5
-2
0
-2
0
#10
Khezu Rojo Técnico 1,000 PV 54 50 4
Atq. el.
Res. el.
-1
0
-3
-5
+8
+8
-1
0
-1
0
Objetos
#1
Yian Kut-Ku Azul
Khezu Rojo
#2
Khezu Rojo
#3
Khezu Rojo
#4
Khezu Rojo
#5
Basarios Bermejo
Khezu Rojo
Gypceros Morado
#6
Khezu Rojo
Barroth Esmeralda
Nerscylla Sombrío
#7
Congalala Esmeralda
Barroth Esmeralda
Khezu Rojo
#8
Nargacuga Verdoso
Nerscylla Sombrío
Khezu Rojo
#9
Khezu Rojo
Congalala Esmeralda
Nargacuga Verdoso
#10
Khezu Rojo
Kiranico © 2020