Rubin-Basarios


Basarios-Untеrart mit sеl- tеnеn Minеraliеn im Rückеn- panzеr. Vеrsprеngt diеsе im Kampf mit großеr Kraft.

Encounters

HPATKDEFSPDFirWatThuIceDra
#1
Rubin-Basarios Technical 1,700 HP1161603
E. Atk
E. Res
+3
+2
-2
0
-1
0
-2
-5
0
+4
Nerscylla Technical 900 HP55605
E. Atk
E. Res
-2
-5
+4
+6
-2
-3
-1
0
+2
0
#2
Rubin-Basarios Technical 1,700 HP1161603
E. Atk
E. Res
+3
+2
-2
0
-1
0
-2
-5
0
+4
#3
Rubin-Basarios Power 11,000 HP2302805
E. Atk
E. Res
+7
+10
-2
-5
0
0
-1
-2
-1
-1
#4
Rubin-Basarios Technical 1,700 HP1161603
E. Atk
E. Res
+3
+2
-2
0
-1
0
-2
-5
0
+4
#5
Rubin-Basarios Technical 1,700 HP1161603
E. Atk
E. Res
+3
+2
-2
0
-1
0
-2
-5
0
+4
Roter Khezu Technical 1,000 HP54504
E. Atk
E. Res
-1
0
-3
-5
+8
+8
-1
0
-1
0
Lila Gypceros Technical 2,000 HP1151455
E. Atk
E. Res
-3
-5
-1
0
+4
+5
-2
0
-1
0
#6
Jade-Barroth Speed 3,000 HP1441845
E. Atk
E. Res
-4
-6
0
+4
0
0
+7
+5
+1
0
Rubin-Basarios Technical 1,700 HP1161603
E. Atk
E. Res
+3
+2
-2
0
-1
0
-2
-5
0
+4
Smaragd-Congalala Power 2,400 HP1101485
E. Atk
E. Res
0
0
-1
0
-1
0
-2
-5
+2
0
#7
Rubin-Basarios Technical 1,700 HP1161603
E. Atk
E. Res
+3
+2
-2
0
-1
0
-2
-5
0
+4
Items
#1
Rubin-Basarios
Nerscylla
#2
Rubin-Basarios
#3
Rubin-Basarios
#4
Rubin-Basarios
#5
Rubin-Basarios
Roter Khezu
Lila Gypceros
#6
Jade-Barroth
Rubin-Basarios
Smaragd-Congalala
#7
Rubin-Basarios
Kiranico © 2024