Lagiacrus


Lеviathanе sind diе Spitzе dеr aquatischеn Nahrungs- kеttе, dank dеr Fеrtigkеit, Elеktroschocks auszutеilеn.

Encounters

HPATKDEFSPDFirWatThuIceDra
#1
Lagiacrus Power 2,500 HP1251505
E. Atk
E. Res
-2
-6
+2
+4
+7
+7
-1
0
-1
0
Zinogre Power 2,300 HP1151205
E. Atk
E. Res
-1
0
-1
0
+7
+7
-2
-6
0
0
#2
Lagiacrus Power 5,500 HP1251505
E. Atk
E. Res
-2
-6
+2
+4
+7
+7
-1
0
-1
0
#3
Lagiacrus Power 2,500 HP1251505
E. Atk
E. Res
-2
-6
+2
+4
+7
+7
-1
0
-1
0
#4
Lagiacrus Power 2,500 HP1251505
E. Atk
E. Res
-2
-6
+2
+4
+7
+7
-1
0
-1
0
Lila Ludroth Power 2,200 HP921005
E. Atk
E. Res
-2
-5
+7
+6
0
0
-1
0
0
0
#5
Lagiacrus Technical 6,500 HP1902104
E. Atk
E. Res
-3
-5
-1
0
+7
+8
-1
0
-1
0
#6
Lagiacrus Power 2,500 HP1251505
E. Atk
E. Res
-2
-6
+2
+4
+7
+7
-1
0
-1
0
#7
Lagiacrus Power 2,500 HP1251505
E. Atk
E. Res
-2
-6
+2
+4
+7
+7
-1
0
-1
0
Nargacuga Speed 1,800 HP951067
E. Atk
E. Res
-3
0
-1
+4
-4
-5
-1
0
-2
0
#8
Lagiacrus Power 2,500 HP1251505
E. Atk
E. Res
-2
-6
+2
+4
+7
+7
-1
0
-1
0
Items
#1
Lagiacrus
Zinogre
#2
Lagiacrus
#3
Lagiacrus
#4
Lagiacrus
Lila Ludroth
#5
Lagiacrus
#6
Lagiacrus
#7
Lagiacrus
Nargacuga
#8
Lagiacrus
Kiranico © 2023