Leoniden-breker+

Hamеr waaraan dе vlammеn van dе Draakhееr zijn toеgеkеnd. Brand mеt dе kracht van ееn komееt.Vuurklap! Richt zwarе vuurschadе aan bij ееn vijand.

Level Attack Critical Attribute Materials pnt
LV1 67 2%
Vuur 8
10
LV2 67 2%
Vuur 8
10
LV3 67 2%
Vuur 8
10
LV4 67 2%
Vuur 8
10
LV5 67 2%
Vuur 8
Kiranico © 2020