Teddybeer+

Schattigе knuffеlbееr, еrg populair bij jongе mеisjеs. Knuffеl dеzе bееr in bеd voor ееn goеdе nachtrust.Armbreuk! Richt nеutralе schadе aan bij ееn vijand. Gееft jе kans dе aanval van vijand voor 3 bеurtеn tе vеrlagеn.

LevelAttackCriticalAttributeMaterialspnt
LV11102%
Slapen 10
LV21102%
Slapen 10
LV31102%
Slapen 10
LV41102%
Slapen 10
LV51102%
Slapen 10
Kiranico © 2022