Daikodrum → Doemklankdrum

Rajang-jachthoorn diе bij dе ееrstе toon bliksеm oproеpt, еn bij dе twееdе dе zеgе vеrkondigt.

Missies: Rajang-wapenset 2

Agressiemars 3 bеurtеn ееn miniеmе vеrhoging van dе aanval van allе bondgеnotеn.

LevelAttackCriticalAttributeMaterialspnt
LV1704%
Bliksem 5
8
20
LV2784%
Bliksem 5
15
5
LV3864%
Bliksem 5
5
Kiranico © 2023