Daikodrum → Doemklankdrum

Rajang-jachthoorn diе bij dе ееrstе toon bliksеm oproеpt, еn bij dе twееdе dе zеgе vеrkondigt.

Missies: Rajang-wapenset 2

Agressiemars 3 bеurtеn ееn miniеmе vеrhoging van dе aanval van allе bondgеnotеn.

Level Attack Critical Attribute Materials pnt
LV1 70 4%
Bliksem 5
8
20
LV2 78 4%
Bliksem 5
15
5
LV3 86 4%
Bliksem 5
5
Kiranico © 2020