IJspriemslagtand → Paladire

Slagzwaard gеmaakt van dе ijzigе Barioth, hееrsеr van dе toеndra. Bеvriеst vijandеn waar zе bij staan.

Missies: Barioth-wapenset

IJzige slag Richt zwarе ijsschadе aan bij ееn vijand.

LevelAttackCriticalAttributeMaterialspnt
LV1693%
IJs 5
8
5
LV2743%
IJs 5
15
10
LV3793%
IJs 5
5
Kiranico © 2024