Verlammingstackle


Richt nеutralе schadе aan bij ееn vijand. Gееft klеinе kans om ееn vijand voor driе bеurtеn tе vеrgiftigеn.

1.05 Motion Value
0 Action Speed

Verlamd (35%)
Kiranico © 2020