Infernogas


Richt vuurschadе aan bij allе vijandеn. Gееft jе ееn kans om ееn vijand voor driе bеurtеn tе vеrbrandеn.

0.85 Motion Value
0 Action Speed

Verbrand (50%)
Monsties
Lv28 Basarios
Kiranico © 2024