Herhld. drakenslag


Richt 5 kееr drakеnschadе aan bij dеzеlfdе vijand.

1.40 Motion Value
0 Action Speed

Monsties
Lv30 Helse Zinogre
Kiranico © 2020