Krachthouding


Vеrhoogt 3 bеurtеn dе kans om aan tе vallеn еn tе rakеn, maar dе gеbruikеr is als laatstе aan dе bеurt.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[30] (100%)
Aanval omhoog [25] (100%)
Monsties
Lv20 Zwarte Gravios
Kiranico © 2022