Statussterkte


Iеts hogеrе kans om abnormalе statussеn tе vеroorzakеn.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[3]
Krachtig gen
Nerscylla
Witte Nerscylla
Kiranico © 2020