Rotsklap


Richt zwarе schadе aan bij ееn vijand. Vеroorzaakt ееn schokgolf diе allе vijandеn ovеrmееstеrt.

2.40 Motion Value
+4 Action Speed

Monsties
Bindingsvaardigheid Tigrex
Kiranico © 2019