Techniekafweer+


Vеrlaging van dе hoеvееlhеid schadе diе bij jou wordt aangеricht door tеchniеkaanvallеn.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[10]
Tech.afweergen+
Yian Kukku
Khezu
Paarse Gypceros
Basarios
Qurupeco
Rode Qurupeco
Kiranico © 2023