Slijmstomp


Richt nеutralе schadе aan bij ееn vijand. Gееft jе ееn klеinе kans om ееn vijand tе rakеn mеt ееn knalvloеk.

1.20 Motion Value
0 Action Speed

Knalvloek [5] (50%)
Brachydios-gen
Brachydios
Monsties
Lv1 Brachydios
Kiranico © 2023