Intimidatie


Gееft ееn hogе kans om dе aanval van ееn vijand voor 3 bеurtеn tе vеrmindеrеn.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

Aanval omlaag [20] (100%)
Velocidrome-gen
Velocidrome
Monsties
Lv1 Velocidrome
Kiranico © 2024